Coaches

Screen Shot 2013-10-14 at 10.58.18 AM

 

 

Kent Rieder – Head Coach Since 2005
(e-mail)  rkentrieder@aol.com

 

 

Screen Shot 2013-10-14 at 10.56.05 AM

 

 

Paul Lilly – Assistant Coach Since 2005
(e-mail)  paullilly@aol.com

 

 

 

 

 

Screen Shot 2013-10-14 at 1.33.11 PM

 

 

 

Kevin Lowe – Assistant Coach Since 2008

 

 

 

 

Screen Shot 2013-10-14 at 3.18.54 PM

 

 

 

Laura Thweatt   Assistant Coach Since 2011
CU XC Bio

 

 

Martin

 

 

Martin Medina  Assistant Coach Since 2014
CU XC Bio